Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Výjezd jednotky – Technická pomoc

Dne 12. 2. 2016 vyjela krátce po devatenácté hodině naše jednotka k technické pomoci a to k úniku provozních kapalin na vozovku. Jednotka pomocí sorbentu skvrnu zasypala a vozovku uklidila. Zasahující technika: CAS 8 Avia, DA Renault Master.