Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Jak poznám požár komína?

Jak poznat požár komína, jak se zachovat a co nedělat?

– Ozývá se nezvyklé praskání a hučení.
– Hustý kouř z komína.
– Nezvyklý zápach v budově.
– Z průduchu komína na střeše lítají žhavé částice a šlehají plameny v množství větším, než obvyklém.
Jak se zachovat pokud Vám nebo někomu v okolí bude hořet komín?
– Ohlašte požár na tel. č. 150. – Informujte majitele a obyvatele objektu o tom, že hoří komín.
– Pokud je to možné odstavte spotřebič (kotel).
– uzavřením přívodu vzduchu a vymetením žhavého z kotle.
– Pokud je těleso komína příliš horké odstraňte z jeho blízkosti hořlavé předměty.
– Průběžně kontrolujte těleso komína (např.zda se neobjeví praskliny) až do příjezdu hasičů. V žádném případě požár komína nehaste vodou, pěnou ani vlhkým materiálem! Hrozí nebezpečí výbuchu. Voda se při styku s nažhavenou hmotou v komíně (teploty až 1 500° C) mění ihned na páru a víří saze a další hořlavé látky, které mohou za určitých okolností vytvořit výbušnou směs.

(zdroj: internet)