Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Výstraha občanům

11855719_10153472550237567_8128784638048103287_nS ohledem na trvající sucho ve většině krajů české republiky byl vyhlášen zákaz rozdělávání nebo udržování jakéhokoliv ohně,  odhazovat hořící nebo doutnající předměty a používat zábavní pyrotechniku v lesních prostorech, jejich okolí, na suché trávě nebo v zemědělských plochách.

Žádáme naše občany,  aby tento zákaz brali na vědomí a nedali tak možnost vzniku požáru či jiné mimořádné události.