Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Výjezd jednotky – Technická pomoc

Dne 21.8.2015 byla naše jednotka vyslána k akutní likvidaci bodavého hmyzu, po skončení zásahu jsme se zúčastnili výcviku, kde si členové vyzkoušeli hašení pěnou.