Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Výjezd jednotky – Technická pomoc

Dne 15. 8. 2015 byla naše jednotka vyslána hned ke dvěma událostem týkajících se akutní likvidace bodavého hmyzu. Jednotka obě události zvládla a po zhruba 3 hodinách práce se vrátila zpět na základnu.