Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Výjezd jednotky – Technická pomoc

Po několikadenním odpočinku, byla vyslána jednotka v neděli dne 9.8. 2015 k neakutní likvidaci hmyzu u rodinného domu. Naše jednotka vyjela poprvé mimo katastr obce Kateřinice, likvidaci sršního hnízda prováděla v obci Trnávka. Zásah proběhl bez komplikací a naše jednotka se zhruba po hodinové práci vrátila zpět na základnu.