Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Smuteční oznámení

Jarek
Žádná slova nemohou vyjádřit zármutek, který v tuto bolestivou chvíli cítíme.
Zastihla nás dnešního dne velmi smutná zpráva o úmrtí našeho bratra
Jaroslava Klajného. Působil aktivně v našem sboru od roku 1976.