Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Oslavy 70. výročí osvobození

5.května 2015 jsme uctili 70. výročí osvobození obce Kateřinice vzpomínkovým aktem u pomníků oběti 1. světové války, položením věnce s krátkým proslovem starosty Radka Nováka.