Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Výroční valná hromada 2014

V pátek 7. února 2014 se uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru v kulturní místnosti hasičské zbrojnice. Činnost sboru byla v loňském roce převážně věnována péči o techniku, zásahům při požárech a povodních, přípravě akcí pro hasiče nebo pro naše občany. Podrobnou zprávu o činnosti našeho sboru naleznete na našich webových stránkách.
Fotografie z valné hromady najdete ve fotogalerii.