Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Výjezd jednotky – Technická pomoc

V sobotu 13. září ve 21:12 byla povolána zásahová jednotka SDH Kateřinice k technické pomoci na základě vyhlášeného III. stupně povodňové aktivity. Naše jednotka vyjela k zásahu do katastru obce. Zaplavena byla hlavní silnice a spodní části obce kolem koryta potoka. Jednotka odstraňovala naplavené větve, části stromů, čistila ucpané mosty a čerpala vodu ze zatopených sklepů. Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice.