Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Výjezd jednotky – Technická pomoc

V pondělí 18. srpna 2014 ve 20:04 byla povolána zásahová jednotka SDH Kateřinice k technické pomoci – odstranění nebezpečných stavů, zlomené větve historického dubu, která zasahovala do obecní komunikace v Kateřinicích č. 83. Je to jediný strom z bývalé aleje, kterou sadila Anděla Čechovská. Zasahující jednotky: JSDH Kateřinice.