Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Návštěva hasičů v Mateřské školce

Naši hasiči v minulém týdnu navštívili Mateřskou školu v Kateřinicích. Zajímavé besedy se účastnily dvě třídy školky. Hasiči dětem promítli video o výchově dětí v oblasti požární ochrany. Po jeho shlédnutí si děti s hasiči povídaly i o tom, co udělat, když v bytě nebo v jejich domě vypukne požár, koho přivolat, komu to ohlásit a jak se nejrychleji dostat z hořícího objektu. Na samý závěr poutavé besedy jim byly předány omalovánky. Následovala procházka do hasičárny, kde si děti si mohly vyzkoušet i zásahovou výstroj a techniku. Foto naleznete ve fotogalerii.