Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Výroční valná hromada 2012

V pátek 20. ledna 2012 se uskutečnila výroční valná hromada našeho sboru v kulturní místnosti hasičské zbrojnice. Činnost sboru byla v loňském roce převážně věnována péči o techniku, zásahům při požárech a povodních, přípravě akcí pro hasiče nebo pro naše občany. Podrobnou zprávu o činnosti našeho sboru naleznete na našich webových stránkách
Fotografie z valné hromady najdete ve fotogalerii.