Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Pracovní dopoledne zásahového družstva

IMG_20121228_093739 (2)V pátek 28. prosince 2012 proběhlo na základně rychlé roty pracovní dopoledne zásahového družstva, které bylo zaměřeno hlavně na opravy naší hasičské Avie. Hlavním úkolem bylo vytvořit prostor pro umístění kalového čerpadla a úpravu zadní části nástavby, aby vyhovovalo našim požadavkům. Na práci se podílelo 6 členů zásahového družstva, které doprovázela veselá nálada. Děkujeme pracovníkům obecního úřadu za půjčené prostory.

Za zásahové družstvo Tomáš Cága.