Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Návštěva Mikuláše s Čerty a Adnělem

Jako loni tak i v letošním roce zajišťovali naši členové návštěvu Mikuláše s Andělem a čerty v naší vesnici, nejenom proto, že neposlušnost některých dětí vzrostla. Ale jedná se o pěknou zimní tradici. Chtěl bych poděkovat  oběma Čertům, Mikuláši a Andělovi za jejich návštěvu vesnice a za jejich štědrost. Doufám, že příští rok přijedou zase.