Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Vzpomínka

Dne 9. listopadu 2011 si připomeneme smutné datum, kdy nás před rokem po krátké nemoci náhle opustil člen našeho sboru bratr Pavel Klečka. Působil aktivně v našem sboru od roku 1987.

Těžko se s Tebou loučilo,
těžké je bez Tebe žít,
láska však smrtí nekončí,
v srdci Tě stále budeme mít.