Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Výjezd jednotky

Zásahová jednotka SDH byla svolána v pondělí 15. srpna 2011 na základě vyhlášení třetího stupně povodňové sitace na potoku Trnávka v naší obci po večerním přívalovém dešti. Po svolání JSDH vyjela jednotka ke kontrole stavu retenční nádrže a vodního toku. Následně jednotka zajistila obnovení průtoku potoka Trnávka v naší obci u mostů, u kterých došlo k ucpání naplaveným dřevem a hrozilo poškození vedení plynu nebo vodovodního řádu.

Fotografie naleznete ve fotogalerii.