Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Čerpání vody


Členové zásahové jednotky SDH Kateřinice po vydatných deštích v naší obci v červenci pomáhali našim občanům.
U paní Poláškové čerpali vodu ze zatopeného sklepa a u pana Richtera čistili dešťovou kanalizaci.