Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Smuteční oznámení

Dne 9. listopadu po krátké nemoci náhle zemřel člen našeho sboru bratr
Pavel Klečka. Působil aktivně v našem sboru od roku 1987.
Žádná slova nemohou vyjádřit zármutek, který cítíme v této těžké chvíli.

Poslední rozloučení z drahým zesnulým proběhne
v sobotu 13. listopadu ve 12:30 ve smuteční síni v Trnávce.

SDH Kateřinice