Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Povodňový výjezd jednotky

V neděli 16. května 2010 vyjížděla naše jednotka kvůli stále zvyšující se hladině potoka Trnávka v naší obci. Kontrolován byl průtok potoka po celé trase, také hráze přehrady a suchého poldru. Čerpali jsme zatopený sklep rodinného domu a provedli čištění kanalizace v komunikaci. Fotky z tohoto výjezdu v galerii. Za hasiče P. Poloprutský