Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Oslavy 65. výročí osvobození

5.května 2010 jsme uctili 65. výročí osvobození obce Kateřinice vzpomínkovým aktem u pomníků oběti 1. světové války, položením věnce s krátkým proslovem starosty Vladimíra Londina. Fotky z této akce v galerii. Za hasiče P. Poloprutský