Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Pozvání

Vážení spoluobčané, bratři a sestry,
Sbor dobrovolných hasičů v Kateřinicích
Vás co nejsrdečněji zve na slavnostní schůzi SDH
u příležitosti
120 let trvání SDH Kateřinice

Slavnostní schůze se koná v sobotu 12.prosince 2009
v sále Obecního domu v Kateřinicích
se začátkem ve 14 hodin.

Srdečně zve výbor SDH