Sbor dobrovolných hasičů
Povodňové informace
Víte, že…

Stavba nové hasičárny

15.09._8Po dlouhém procesu výběrových řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce požární zbrojnice v Kateřinicích“ byla vybrána výběrovou komisí v měsíci dubnu firma SUBSTAV Invest s.r.o., která započala koncem května 2023 stavební práce na rekonstrukci naší hasičské zbrojnice v Kateřinicích.

Firma již od té doby provedla úpravu základů budovy, které byly zpevněny a odvodněny. Došlo rovněž i ke zpevnění stávající základové desky, položení nového drenážního potrubí odvádějící podpovrchové a podzemní vody s napojením do obecní kanalizace, výstavbě obvodového i vnitřního zdiva budovy a krovů, s kterou firma nyní finalizuje a přechází ke zhotovení střechy. Nyní však společně sledujeme, jak se po krůčcích začíná psát nová historie obecní dominanty a hasičského zázemí.